BẢNG THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (TUẦN 1)

 

                              - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Mẫu giáo: 1230 - 1320Kcal

BỮA

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Nhu cầu năng lượng

BỮA TRƯA

Cơm rim thịt

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm cá rim cà chua

Cơm thịt bò rim cà chua

Tôm rim cà chua

Thịt gà rim  

Bữa chính nhu cầu 394 Kcal

  - Canh cua rau đay mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh khoai tây hầm xương

 

Canh bí đao hầm xương gà  

 

  - Bí xanh, cà rốt luộc

 

- rau muống xào

 

- Bí xanh, cà rốt luộc

 - Thịt bò xào giá đậu

 

 -  Củ cải, susu luộc

-  giá đậu xanh  xào   

BỮA PHỤ

Cháo chim câu bí ngô

Phở gà + sữa

Cháo đậu xanh  + Sữa

Bún bò + sữa

Xôi ruốc  ( Chè hoa cau)

Cháo bí đỏ + Sữa

Bưa phụ nhu cầu 221Kcal

 

 

BẢNG THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (TUẦN 2)

 

                              - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Mẫu giáo: 1230 - 1320Kcal

BỮA

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Nhu cầu năng lượng

BỮA TRƯA

 Cá sốt thì là

Đậu rim thịt lợn nấm hương 

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm tôm rim cà chua 

Cơm trứng tráng

Cơm thịt bò xào nấm hương 

Bữa chính nhu cầu 394 Kcal

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay, mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

- Canh khoai tây hầm xương

 

Canh rau ngót hầm xương

 

Canh cua rau  đay mồng tơi

 

- Su hào, cà rốt luộc  

Rau muống xào

- Của cải, cà rốt luộc 

 - Tôm xào bí xanh

 

 -  Bí xanh ,cà rốt luộc

- Thịt bò xào giá đậu xanh    

BỮA PHỤ

 Cháo – sữa bột 

Bún thịt bò cà chua + Sữa

Phở gà + sữa

Cháo - Sữa bột

Xôi đậu xanh  

 

Cháo tim cà rốt

Bưa phụ nhu cầu 221Kcal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  (TUẦN 1)

 

                   - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Nhà trẻ : 930- 1000 Kcal

 

 

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Nhu cầu năng lượng

 

Bữa trưa

Cơm rim thịt

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm cá rim cà chua

Cơm thịt bò rim cà chua

Tôm rim cà chua

Thịt gà rim  

Bữa chính nhu cầu 320 Kcal

 

  - Canh cua rau đay mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh khoai tây hầm xương

 

Canh bí đao hầm xương gà 

 

 

Bữa phụ

Cháo chim câu bí ngô

Phở gà + sữa

Cháo đậu xanh  + Sữa

Bún bò + sữa

Xôi ruốc 

Cháo bí đỏ + Sữa

Bưa phụ nhu cầu 190 Kcal

 

BẢNG THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  (TUẦN 2)

- Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Nhà trẻ : 930- 1000 Kcal

 

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Nhu cầu năng lượng

 

Bữa trưa

 Cá sốt thì là

Đậu rim thịt lợn nấm hương 

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm tôm rim cà chua 

Cơm trứng tráng

Cơm thịt bò xào nấm hương 

Bữa chính nhu cầu 320 Kcal

 

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay, mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

- Canh khoai tây hầm xương

 

Canh rau ngót hầm xương

 

Canh cua rau  đay mồng tơi

 

 

Bữa phụ

 Cháo – sữa bột 

Bún thịt bò cà chua + Sữa

Phở gà + sữa

Cháo - Sữa bột

Xôi đậu xanh 

 

Cháo tim cà rốt

Bưa phụ nhu cầu 190 Kcal

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (TUẦN 3)

 

                              - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Mẫu giáo: 1230 - 1320Kcal

BỮA

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Nhu cầu năng lượng

BỮA TRƯA

Cơm Trứng đúc thịt  

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm cá sôt thì là

Cơm thịt bò rim Xào giá đậu xanh  

Cơm tôm thịt sốt cà chua  

Cơm thịt gà xào nấm hương   

Bữa chính nhu cầu 394 Kcal

  - Canh cua rau đay, mồng tơi  

 

 - Canh bí hầm xương gà

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh khoai tây hầm xương

 

Canh bí đao hầm xương gà 

 

  - Bí xanh, cà rốt luộc

 

- rau muống xào

 

- Bí xanh, cà rốt luộc

 - Đỗ xào

 

 -  Củ cải, susu luộc

-  giá đậu xanh  xào   

BỮA PHỤ

Cháo chim câu bí ngô

Phở gà + sữa

Cháo đậu xanh  + Sữa

Bún bò + sữa

Xôi ruốc  ( chè hoa cau)

Cháo bí đỏ + Sữa

Bưa phụ nhu cầu 221Kcal

 

 

BẢNG THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (TUẦN 4)

 

                              - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Mẫu giáo: 1230 - 1320Kcal

BỮA

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Nhu cầu năng lượng

BỮA TRƯA

 Cá sốt thì là

Đậu sốt thịt lợn cà chua   

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm tôm rim cà chua 

Cơm trứng đúc thịt  

Cơm thịt bò xào  khoai tây , cà  rốt 

Bữa chính nhu cầu 394 Kcal

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

- Canh khoai tây hầm xương

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh rau ngót hầm xương

- Su hào, cà rốt luộc  

Rau muống xào

- Của cải, cà rốt luộc 

 - Tôm xào bí xanh

 

 -  Bí xanh ,cà rốt luộc

- giá đậu xanh xào    

BỮA PHỤ

 Cháo – sữa bột 

Bún thịt bò cà chua + Sữa

Phở gà + sữa

Cháo - Sữa bột

Xôi  chim bồ câu

( chè đậu đen)

Cháo tim cà rốt

Bưa phụ nhu cầu 221Kcal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  (TUẦN 3)

 

                   - Nhu cầu khuyến nghị năng lượng 1 ngày của trẻ Nhà trẻ : 930- 1000 Kcal

 

 

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Nhu cầu năng lượng

 

Bữa trưa

Cơm Trứng đúc thịt 

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm cá sôt thì là

Cơm thịt bò rim Xào giá đậu xanh  

Cơm tôm thịt sốt cà chua  

Cơm thịt gà xào nấm hương   

Bữa chính nhu cầu 320 Kcal

 

  - Canh cua rau đay, mồng tơi  

 

 - Canh bí hầm xương gà

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh khoai tây hầm xương

 

Canh bí đao hầm xương gà 

 

 

Bữa phụ

Cháo chim câu bí ngô

Phở gà + sữa

Cháo đậu xanh  + Sữa

Bún bò + sữa

Xôi ruốc  ( chè hoa cau)

Cháo bí đỏ + Sữa

Bưa phụ nhu cầu 190 Kcal

 

BẢNG THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  (TUẦN 4)

 

 

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Nhu cầu năng lượng

 

Bữa trưa

Đậu rim thịt lợn nấm hương 

Cá sốt cà chua thì là   

Cơm tôm rim cà chua 

 - Cơm thịt gà rim cà chua

Cơm thịt bò xào nấm hương 

Cơm trứng tráng

Bữa chính nhu cầu 320 Kcal

 

Canh cá rau ngót

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

 - Canh bí hầm xương gà

- Canh khoai tây hầm xương

 

Canh cua rau đay mồng tơi

 

Canh rau ngót hầm xương

 

Bữa phụ

 Cháo – sữa bột 

Bún thịt bò cà chua + Sữa

Phở gà + sữa

Cháo - Sữa bột

Xôi  chim bồ câu

( chè đậu đen)

Cháo tim cà rốt

Bưa phụ nhu cầu 190 Kcal